Konsultacje społeczne w sprawie projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r."

dotyczących Programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsk zarządza przeprowadzenie w okresie od dnia 19 października 2017 r. do dnia 2 listopada 2017 r. konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.


Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:


badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego projektu Programu współpracy Gminy Lipsk  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipsku (www.lipsk.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipsku. Uwagi do projektu Programu przyjmowane będą w formie mailowej na adres e-mail: joanna.kondracka@lipsk.pl oraz w formie papierowej pod adresem Urzędu Miejskiego w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2 w terminie od  19 października do 2 listopada 2017 r.

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. dostępny jest: TUTAJ

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 317/17 Burmistrza Lipska z dnia 18 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

  • Załącznik 1 ( 251.55 KB ) Podgląd załącznika Załącznik 1

    Projekt programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018.

  • Załącznik 2 ( 209.67 KB ) Podgląd załącznika Załącznik 2

    Zarządzenie Nr 317/17 Burmistrza Lipska z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-10-18

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-10-18

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-10-18