Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 02.06.2017 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GTK.6733.3.2017 z dnia 02.06.2017 r. Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu :

decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6733.3.2017 r. z dnia 02.06.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej :

zmianę sposobu użytkowania części budynku administracyjno-mieszkalnego, tj. lokalu mieszkalnego na parterze tego budynku o pow. użytkowej 49,15 m2 na potrzeby istniejącego Posterunku Policji w Lipsku, zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 589 w obrębie miasta Lipsk, w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 28 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 01.07.2017 r. można zapoznać się z aktami dotyczącymi sprawy w pokoju Nr 17  tut. Urzędu. 

Burmistrz Lipska
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-06-05

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-06-05