Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 11.05.2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.),

Zawiadamiam

że na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65, otrzymany w dniu 08.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej:

zmianę sposobu użytkowania części budynku administracyjno-mieszkalnego, tj. lokalu mieszkalnego na parterze tego budynku o pow. użytkowej 49,15 m2 na potrzeby istniejącego Posterunku Policji w Lipsku, zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 589 w obrębie miasta Lipsk, w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie,

W związku z powyższym informuję, że w terminie do 27.05.2017 r. strony mogą zapoznać się z aktami dotyczącymi sprawy w pokoju Nr 17 tut. Urzędu (tel. 87- 6422703 lub kom. 693 908 271) oraz składać w tej sprawie wyjaśnienia i wnioski.

Burmistrz Lipska
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-05-14

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-05-14