Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

Zgodnie z art. 5a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) przedkładam sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2018-04-17

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2018-04-17

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2018-04-17