Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 18.10.2017 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GTK.6733.4.2017 z dnia 18.10.2017 r. (budowa STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ P4 „AUG4430A” w miejscowości Nowy Lipsk)

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)  

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu:

decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6733.4.2017 r. z dnia 18.10.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej :

budowę STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ P4 „AUG4430A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą w miejscowości Nowy Lipsk na terenie działki o nr ewidencyjnym gruntów 176/1, położonej w obrębie 0011 Lipsk, w gminie Lipsk, powiat  augustowski, województwo podlaskie,

Z wyżej wymienioną decyzją zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Lipsku, pokój nr 17, w terminie do dnia 15 listopada 2017 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.15 do 15.15.

Burmistrz
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-10-18

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-10-18

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-10-18