Obwieszczenie Burmistrza Lipska

o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania

projektu  aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zostanie skierowany do konsultacji społecznych po opracowaniu.

Burmistrz Lipska
Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-03-22

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-03-22