Druki, wzory, formularze, sprawy

Druki, wzory, formularze, spraw

Wzóru formularza pisma dotyczącego aktów planowania przestrzennego

Wzóru formularza pisma dotyczącego aktów planowania przestrzennego*
Informuję, iż z dniem 28 listopada 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2509). Rozporządzenie określa wzór formularza, na którym należy składać:

  1. wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego,
  2. uwagę, do konsultowanego projektu aktu, o której mowa w art. 8i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  3. wniosek o zmianę aktu planowania przestrzennego,
  4. wniosek o sporządzenie aktu planowania przestrzennego
     

Formularz wniosku w załączeniu.

 * pod pojęciem aktu planowania przestrzennego - należy rozumieć plan ogólny gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwałę ustalającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Makarewicz

Data wytworzenia: 2024-07-09

Wprowadzający: Rafał Magiera

Data modyfikacji: 2024-07-12

Opublikował: Rafał Magiera

Data publikacji: 2024-07-09