Druki, wzory, formularze, sprawy

Druki, wzory, formularze, spraw

Urząd Miejski w Lipsku - Podatki, opłaty

Poświadczenie oświadczeń rolników powiększających gospodarstwa rodzinne

Osoba kontaktowa: Agnieszka Margielewicz
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 24
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)
Wymagane dokumenty:

1. Dowód osobisty
2. Wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący nabywanej nieruchomości rolnej.
3. Oświadczenie o:

  • osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego , w którym łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha,
  • o okresie osobistego prowadzenia lub pracy w gospodarstwie rolnym.

Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis oświadczającego.
Opłaty:

  1. Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
  2. Poświadczenie oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji rolniczych - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
  3. Poświadczenie oświadczenia o łącznej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki, nie później niz 7 dni od daty wpływu oświadczenia podpisanego przez wnioskodawcę do urzędu.
Tryb odwoławczy: W razie odmowy poświadczenia oświadczającemu służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Lipska w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie.
Uwagi:
Przy potwierdzeniu kwalifikacji rolniczych w przypadkach, gdy dostępne dokumenty i informacje nie są wystarczające wymagane są zeznania świadków, złożone w Urzędzie Gminy. Świadkowie winni się zgłosić osobiście z dowodami osobistymi.
Pliki do pobrania: Oświadczenie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Margielewicz

Data wytworzenia: 2019-07-09

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-07-09

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-07-09