Druki, wzory, formularze, sprawy

Druki, wzory, formularze, spraw

Urząd Miejski w Lipsku - Podatki, opłaty

Potwierdzenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do ZUS-u, KRUS-u, zakładu pracy

Osoba kontaktowa: Agnieszka Michałowska
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 25
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  1. Dowód osobisty, legitymacja ubezpieczeniowa/lub świadectwa pracy/, książeczkę wojskową.
  2. Dwóch świadków w wieku wnioskodawcy lub starszych, osoby obce dla wnioskodawcy z miejscowości, w której zlokalizowane jest gospodarstwo rolne:
    • świadkowie okazują dowód osobisty,
    • w przypadku emerytów lub rencistów- okazują odcinek renty lub emerytury /legitymację rencisty lub emeryta – do wglądu/.
  3. Dokument stwierdzający istnienie gospodarstwa rolnego (zaświadczenie z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego).
  4. Zaświadczenie o zameldowaniu w tym czasie w tym gospodarstwie – (z Urzędu Stanu Cywilnego).

Opłaty: Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r., poz. 1827 z pozn. zm.) opłaty nie pobiera się.
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki
Tryb odwoławczy: Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Lipska.
Uwagi: brak
Pliki do pobrania: Wniosek o potwierdzenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Michałowska

Data wytworzenia: 2019-07-09

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-07-09

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-07-09