Druki, wzory, formularze, sprawy

Druki, wzory, formularze, spraw

Urząd Miejski w Lipsku - Podatki, opłaty

Podatek od środków transportowych

Osoba kontaktowa: Mariusz Makarewicz
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 24
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r., Nr 95, poz. 613 późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

1. Kserokopia umowy kupna-sprzedaży lub faktury nabytego lub zbytego środka transportowego w trakcie danego roku podatkowego.
2. Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) wg ustalonego wzoru (Rozporządzenie Min. Finansów z dnia 18 października 2007r.).
3. Wypełniony załącznik do deklaracji (DT-1/A).
4. Dowód rejestracyjny (do wglądu).

Opłaty: Opłata skarbowa nie wystepuje
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Uwagi:
Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach:

I rata płatna - 15 lutego,
II rata płatna - 15 września,

na konto Urzędu Miejskiego w Lipsku: nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001.

Pliki do pobrania:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Makarewicz

Data wytworzenia: 2019-07-09

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-07-09

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-07-09