Druki, wzory, formularze, sprawy

Druki, wzory, formularze, spraw

Urząd Miejski w Lipsku - Podatki, opłaty

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - informacje składane przez osoby fizyczne

Osoba kontaktowa: Agnieszka Margielewicz
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 24
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2019r. poz. 1256 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

 1. Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (I-NRL) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
 2. Przedłożyć do wglądu dokumenty na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności (akt notarialny, rozwiązanie umowy dzierżawy i inne).

Opłaty: Opłata skarbowa nie występuje
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje


Uwagi: W przypadku, gdy wysokość zobowiązania podatkowego przekracza 100 zł, płatność następuje w ratach:

 • I rata - 15 marzec,
 • II rata - 15 maj,
 • III rata - 15 wrzesień,
 • IV rat - 15 listopad.

Gdy roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca.

Wpłaty podatków można dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Lipsku: nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001 lub u sołtysa wsi.

Załączniki do treści

 • IN-1 (PDF, 62,05 KB)

  IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 • ZIN-1 (PDF, 36,68 KB)

  ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 • ZIN-2 (PDF, 36,6 KB)

  ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 • ZIN-3 (PDF, 32,22 KB)

  ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

 • IR-1 (PDF, 49,05 KB)

  IR-1 Informacja o gruntach

 • ZIR-1 (PDF, 34,77 KB)

  ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 • ZIR-2 (PDF, 33,83 KB)

  ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 • ZIR-3 (PDF, 32,18 KB)

  ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

 • IL-1 (PDF, 42,36 KB)

  IL-1 Informacja o lasach

 • ZIL-1 (PDF, 32,29 KB)

  ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 • ZIL-2 (PDF, 32,17 KB)

  ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 • ZIL-3 (PDF, 32,16 KB)

  ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 • I-NRL (do 30 czerwca 2019 r.) (PDF, 209,14 KB)

  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (I-NRL) - obowiązuje do 30 czerwca 2019 r.

 • I-NRL (do 30 czerwca 2019 r.) - wersja edytowalna (PDF, 281,35 KB)

  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (I-NRL) obowiązuje do 30 czerwca 2019 r. (wersja edytowalna - formularz należy wcześniej zapisać na dysku)

 • Informacja - rok 2018 (PDF, 212,49 KB)

  INFORMACJA O STAWKACH PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2018 r.

 • Informacja - rok 2019 (PDF, 108,15 KB)

  INFORMACJA O STAWKACH PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2019 r.

 • UCHWAŁA NR IX/56/15 (PDF, 345,5 KB)

  UCHWAŁA NR IX/56/15 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • UCHWAŁA NR XVII/115/16 (PDF, 191,66 KB)

  UCHWAŁA NR XVII/115/16 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • UCHWAŁA NR XXIII/174/17 (PDF, 104,23 KB)

  UCHWAŁA NR XXIII/174/17 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • UCHWAŁA NR XXVIII/238/18 (PDF, 0 B)

  UCHWAŁA NR XXVIII/238/18 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Margielewicz

Data wytworzenia: 2019-07-10

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-07-19

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-07-10