Druki, wzory, formularze, sprawy

Druki, wzory, formularze, spraw

Urząd Miejski w Lipsku - Podatki, opłaty

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - deklaracje składane przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej

Osoba kontaktowa: Mariusz Makarewicz
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 24
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2019r. poz. 1256 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane składać na formularzu wg określonego wzoru w terminie do 31 stycznia deklarację na podatek od nieruchomości oraz w terminie do 15 stycznia deklaracje na podatek rolny i leśny organowi podatkowemu, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku wraz z pisemnym uzasadnieniem.
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Uwagi:
Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Podatek rolny i podatek leśny płatny jest w czterech ratach:

I rata płatna-15 marzec,
II rata płatna - 15 maj,
III rata płatna - 15 wrzesień,
IV rata płatna - 15 listopad,

na konto Urzędu Miejskiego w Lipsku: nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Makarewicz

Data wytworzenia: 2019-07-09

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2020-07-29

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-07-09