Druki, wzory, formularze, sprawy

Druki, wzory, formularze, spraw

Urząd Miejski w Lipsku - Podatki, opłaty

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - deklaracje składane przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej

Osoba kontaktowa: Mariusz Makarewicz
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 24
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2019r. poz. 1256 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane składać na formularzu wg określonego wzoru w terminie do 31 stycznia deklarację na podatek od nieruchomości oraz w terminie do 15 stycznia deklaracje na podatek rolny i leśny organowi podatkowemu, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku wraz z pisemnym uzasadnieniem.
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Uwagi:
Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Podatek rolny i podatek leśny płatny jest w czterech ratach:

I rata płatna-15 marzec,
II rata płatna - 15 maj,
III rata płatna - 15 wrzesień,
IV rata płatna - 15 listopad,

na konto Urzędu Miejskiego w Lipsku: nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001.

Załączniki do treści

 • DN-1 (PDF, 73,5 KB)

  DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

 • ZDN-1 (PDF, 38,08 KB)

  ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 • ZDN-2 (PDF, 37,98 KB)

  ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 • DR-1 (PDF, 63,69 KB)

  DR-1 Deklaracja na podatek rolny

 • ZDR-1 (PDF, 35,24 KB)

  ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 • ZDR-2 (PDF, 34,11 KB)

  ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 • DL-1 (PDF, 51,46 KB)

  DL-1 Deklaracja na podatek leśny

 • ZDL-1 (PDF, 32,62 KB)

  ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 • ZDL-2 (PDF, 32,48 KB)

  ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 • DL-1 (obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.) (PDF, 200,16 KB)

  Deklaracja na podatek leśny (DL - 1) - obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.

 • DL-1 (obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.) (PDF, 232,14 KB)

  Deklaracja na podatek leśny (DL - 1) - obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r. (wersja edytowalna - formularz należy wcześniej zapisać na dysku)

 • DN-1 (obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.) (PDF, 203,21 KB)

  Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN - 1) - obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.

 • DN-1 (obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.) (PDF, 234,56 KB)

  Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN - 1) - obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r. (wersja edytowalna - formularz należy wcześniej zapisać na dysku)

 • DR-1 (obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.) (PDF, 220,51 KB)

  Deklaracja na podatek rolny (DR - 1) - obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.

 • DR-1 (obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.) (PDF, 258,83 KB)

  Deklaracja na podatek rolny (DR - 1) - obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r. (wersja edytowalna - formularz należy wcześniej zapisać na dysku)

 • Informacja - rok 2018 (PDF, 212,49 KB)

  INFORMACJA O STAWKACH PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2018 r.

 • Informacja - rok 2019 (PDF, 108,15 KB)

  INFORMACJA O STAWKACH PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2019 r.

 • UCHWAŁA NR IX/56/15 (PDF, 345,5 KB)

  UCHWAŁA NR IX/56/15 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • UCHWAŁA NR XXIII/174/17 (PDF, 104,23 KB)

  UCHWAŁA NR XXIII/174/17 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • UCHWAŁA NR XXVIII/238/18 (PDF, 105,41 KB)

  UCHWAŁA NR XXVIII/238/18 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Makarewicz

Data wytworzenia: 2019-07-09

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-07-19

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-07-09