Druki, wzory, formularze, sprawy

Druki, wzory, formularze, spraw

Urząd Miejski w Lipsku - Podatki, opłaty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Osoba kontaktowa: Mariusz Makarewicz
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 24
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) – art. 305 e
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia.
Opłaty:

  • Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) pobiera się opłatę w wysokości 21 zł - za wydanie zaświadczenia.
  • Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Lipsku, bądź przelać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Lipsku nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001.

Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od daty wpływu wniosku podpisanego przez wnioskodawcę do urzędu.
Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Lipska.
Uwagi: brak
Pliki do pobrania: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Makarewicz

Data wytworzenia: 2019-07-09

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-07-09

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-07-09