Strona główna

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700, fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

http://www.lipsk.pl/

Lista aktualności

 • Obwieszczenie Burmistrza Lipska

  2017-04-10 15:27:30

  o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 06.04.2017 r.

  2017-04-07 11:23:01


  o możliwości zapoznania się z dokumentacją dot. fotowoltaiki we wsi Kopczany

  Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze m.)

 • Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 05.04.2017 r.

  2017-04-05 08:13:14


  o możliwości zapoznania się z dokumentacją (dot. przebudowy drogi gminnej Skieblewo-Kurianka)

  Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74, ust. 3 i art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze m.).

 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

  2017-03-30 14:06:13

  Zgodnie z art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przedkładam sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

 • Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 23.03.2017 r.

  2017-03-30 08:31:24


  o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi w sprawie Nr GTK.6733.2.2017

  Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.),

 • Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 29.03.2017 r.

  2017-03-30 08:23:05


  o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi w sprawie Nr GTK.6733.1.2017.

  Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.),

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2022-08-19

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2022-08-19

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-04-22