Strona główna

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700, fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

http://www.lipsk.pl/

Lista aktualności

 • ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA LIPSKA z dnia 07.09.2017 r.

  2017-09-08 08:51:08

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

 • Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 05.09.2017 r.

  2017-09-06 07:59:25

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ P4 „AUG4430A”) na rzecz inwestora - firmy P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

  2017-09-05 09:12:46

  ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi gminnej Nr G102785 /od drogi powiatowej Nr 1240B do m. Lipszczany 13 (do granic planu zagospodarowania przestrzennego)\ o długości ok 1,8 km.

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

  2017-09-05 08:38:06

  ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr G102759 /od drogi powiatowej Nr G102760 (Dulkowszczyzna) do drogi G102760 (Siółko)\ o długości ok 3,23 km

 • Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 24.07.2017r.

  2017-07-25 08:12:01

  o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych o całkowitej wysokości turbiny do 50 m i mocy do 0,4 MW każda wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną

 • Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 02.06.2017 r.

  2017-06-05 07:35:21


  o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GTK.6733.3.2017 z dnia 02.06.2017 r.

  Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-05-10

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-04-22