Wybory samorządowe 2018

21.09.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Lipska z dnia 20 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. czytaj dalej

12.09.2018 Zarządzenie nr 456/18 Burmistrza Lipska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lipsku do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych czytaj dalej

11.09.2018 Informacja. Miejska Komisja Wyborcza w Lipsku informuje, że w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r., pełnić będzie w swojej siedzibie, znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2 16-315 Lipsk dyżury czytaj dalej

11.09.2018 Informacja o Składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku. Komisarz Wyborczy w Suwałkach postanowieniem z dnia 8 września 2018 r. powołał Miejską Komisję Wyborczą w Lipsku, która na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 11 września 2018 r. wybrała spośród siebie przewodniczącego Komisji i Zastępcę Przewodniczącego Komisji czytaj dalej

10.09.2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku czytaj dalej

05.09.2018 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH z dnia 5 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. czytaj dalej

28.08.2018 Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 27 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie trytorialnej komisji wyborczej czytaj dalej

17.04.2018 Informacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach, dotycząca naboru na urzędników wyborczych czytaj dalej

23.02.2018 Informacja dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego czytaj dalej

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2018-04-23

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2018-09-21

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2018-04-23