Strona główna

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700, fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

http://www.lipsk.pl/

Lista aktualności

 • Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 23.03.2017 r.

  2017-03-29 10:15:42

  o wszczęciu postępowanie administracyjnego Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.) w związku z art. 74, ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 • Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 27.03.2017 r.

  2017-03-27 16:59:12

  o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w obrębie 0007 Kopczany, w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie

 • Interpretacja indywidualna prawa podatkowego

  2017-03-27 11:11:21

 • Obwieszczenie Burmistrza Lipska

  2017-03-22 21:28:28

  o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • Zawiadomienie Burmistrza Lipska o wszczęciu postępowania

  2017-03-07 12:11:13

  Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.),

 • ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA LIPSKA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA z dnia 03.03.2017 r.

  2017-03-03 15:27:37

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2022-08-19

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2022-08-19

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-04-22