Oświadczenia majątkowe

- za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe radnych - wg stanu na dzień wyboru

Oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji za rok 2018

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2018

Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje administracyjne za rok 2018

Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - objęcie funkcji sekretarza gminy

Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie pełnienia funkcji sekretarza gminy

- za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2017 r.

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Miejskiego w Lipsku za 2017 r.

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Lipsku za 2017 r.

Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje administracyjne za 2017 r.

- za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2016 r.

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Miejskiego w Lipsku za 2016 r.

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Lipsku za 2016 r.

Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje administracyjne za 2016 r.

- za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2015 r.

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Miejskiego w Lipsku za 2015 r.

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Lipsku za 2015 r.

- za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.

Oświadczenia majątkowe radnych - wg stanu na dzień wyboru

Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje administracyjne za 2014 r.

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2014 r.

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Miejskiego w Lipsku za 2014 r.

Oświadczenie majątkowe za 2014r. - oświadczenia pracowników obejmujących funkcje kierownicze

Oświadczenie majątkowe za 2014r. - Lech Łępicki - objęcie funkcji burmistrza

Oświadczenie majątkowe za 2014r. - Lech Łępicki - odwołanie ze stanowiska dyrektora

Oświadczenie majątkowe za 2014r. - Małgorzata Cieśluk - zakończenie pełnienia funkcji

Oświadczenia majątkowe radnych za 2014r. - na koniec kadencji

- za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Miejskiego w Lipsku za 2013r.

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2013r.

Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje administracyjne za 2013r.

Oświadczenia majątkowe radnych za 2013r.

- za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Miejskiego w Lipsku za 2012r.

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2012r.

Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje administracyjne za 2012r.

Oświadczenia majątkowe radnych za 2012r.

- za 2011 rok

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Miejskiego w Lipsku za 2011r.

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2011r.

Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje administracyjne za 2011r.

Oświadczenia majątkowe radnych za 2011r.

- za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Miejskiego w Lipsku za 2010r.

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2010r.

Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje administracyjne za 2010r.

Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r.

Oświadczenia majątkowe radnych - wg stanu na dzień wyboru

- za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe radnych za 2009r.

Oświadczenia majątkowe Urzędu Miejskiego za 2009r.

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2009r.

- za 2008 rok

Oświadczenia majątkowe radnych za 2008r.

Oświadczenia majątkowe Urzędu Miejskiego za 2008r.

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2008r.

- za 2007 rok

Oświadczenia majątkowe radnych za 2007r.

Oświadczenia majątkowe Urzędu Miejskiego za 2007r.

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2007r.

- za 2006 rok

Oświadczenia majątkowe radnych

Oświadczenia majątkowe radnych - wg stanu na dzień wyboru

Oświadczenia majątkowe Urzędu Miejskiego

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

- za 2005 rok

Oświadczenia majątkowe radnych

Oświadczenia majątkowe Urzędu Miejskiego

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

- za 2004 rok

Oświadczenia majątkowe radnych

Oświadczenia majątkowe Urzędu Miejskiego

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magiera

Data wytworzenia: 2018-05-29

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2005-08-08

Data modyfikacji: 2019-01-16

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2005-08-08