INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Interpelacje i zapytania radnych

 

Interpelacja/zapytanie Odpowiedzi

Interpelacja - Paweł Borodziuk

Poprawa nawierzchni na ul. Rybackiej

Odpowiedź

Interpelacja - Paweł Borodziuk

Uprzątniecie żwiru w miejscowości Starożyńce

Odpowiedź

Interpelacja - Paweł Borodziuk

Montaż ławek z zadaszeniem

Odpowiedź

Interpelacja - Paweł Borodziuk

Zamontowanie barierek ochronnych i odblasków na ścieżce rowerowej

Odpowiedź

Interpelacja - Paweł Borodziuk

Naprawa drogi ul. Grodzieńskiej w Lipsku w kierunku do Kurianki

Odpowiedź

Interpelacja - Paweł Borodziuk

Zakup mównicy

Odpowiedź

Interpelacja - Paweł Borodziuk

Zakup flag Polski

Odpowiedź

Interpelacja - Paweł Borodziuk

Wdrożenie systemu monitoringu miasta i gminy Lipsk

Odpowiedź

Interpelacja - Urszula Czokało

z dnia 28.05.2024 r. w sprawie fotoradarów przy ulicy Batorego

Odpowiedź

Interpelacja - Mariola Parfieńczyk

z dnia 28.05.2024 r. w sprawie pasa zieleni przy ul. Grodzieńskiej

Odpowiedź

Interpelacja - Kamila Żuk

z dnia 28.05.2024 r. w sprawie Koła Gospodyń Wiejskich w Sióku

Odpowiedź

Interpelacja - Kamila Żuk

z dnia 28.05.2024 r. w sprawie modernizacji świetlicy w Rygałówce

Odpowiedź

Interpelacja - Kamila Żuk

z dnia 28.05.2024 r. w sprawie placu zabaw w Rygałówce

Odpowiedź

Interpelacja - Kamila Żuk

z dnia 28.05.2024 w sprawie realizacji projektu przebudowy drogi Jaczniki - Rygałówka

Odpowiedź

Interpelacja - Andrzej Kosakowski

z dnia 15.09. 2023 r. w sprawie ustawienia lustra na skrzyżowaniu ulic Kościelna-Zakościelna

Odpowiedź

Interpelacja - Tadeusz Krysiuk

z dnia 28.03.2023 r. w sprawie chodnika przy drodze wojewódzkiej z Dąbrowy Białostockiej do Lipska nr 673

Odpowiedź

Interpelacja - Tadeusz Krysiuk

z dnia 27.02.2023 r. w sprawie remontu chodnika przy ulicy Szkolnej

Odpowiedź

Interpelacja - Kamila Żuk

z dnia 27.02.2023 r. w sprawie przyznania nagród okolicznościowych dla sołtysów

Odpowiedź

Interpelacja - Tadeusz Krysiuk

z dnia 07.10.2022 r. w sprawie zabezpieczenia i naprawy domków rekreacyjnych

Odpowiedź

Interpelacja - Kamila Żuk

z dnia 22.09.2022 r. w sprawie drogi dojazdowej w miejscowości Jaczniki

Odpowiedź

Interpelacja - Kamila Żuk

z dnia 22.09.2022 r. w sprawie byłej szkoły w Rygałówce

Odpowiedź

Interpelacja - Aleksander Topolewski

z dnia 27.05.2022 r.

Odpowiedź

Interpelacja - Lucyna Szuler

z dnia 19.04.2022 r. w sprawie uporządkowania działki znajdującej się przy ulicy Nowodworskiej

Odpowiedź

Interpelacja - Tadeusz Krysiuk

z dnia 24.03.2022 r. w sprawie utylizacji azbestu

Odpowiedź

Interpelacja - Kamila Żuk

z dnia 27.01.2022 r. w sprawie drogi Jaczniki - Rygałówka

Odpowiedź

Zapytanie - Tadeusz Krysiuk

z dnia 06.12.2021 r. w sprawie rozbiórki sceny przy M-GOK w Lipsku

Odpowiedź

Interpelacja - Tadeusz Krysiuk
z dnia 27.09.2021 r. w sprawie rozbiórki garażu przy budynku TOLA

Odpowiedź

Interpelacja - Tadeusz Krysiuk
z dnia 27.09.2021r. w sprawie rozbiórki istniejącej sceny przy MGOK w Lipsku

Odpowiedź

Interpelacja - Aleksander Topolewski

z dnia 16.06.2021 r. w sprawie zamiany dróg pomiędzy powiatem augustowskim a gminą Lipsk dotycząca odcinka Wołkusz - Lubinowo na drogę Wołkusz - Sołojewszczyzna

Odpowiedź

Załącznik - mapa

Interpelacja - Kamila Żuk
z dnia 31.03.2021 r. w sprawie wynagrodzenia dla sołtysów
Odpowiedź
Interpelacja - Kamila Żuk
z dnia 31.03.2021 r. w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi łączącej wieś Jaczniki z Rygałówką
Odpowiedź
Zapytanie - Tadeusz Krysiuk
z dnia 12.11.2020 r. w sprawie analizy finansowej i ilościowej związanej z wywozem śmieci z terenu miasta i gminy Lipsk
Odpowiedź
Interpelacja - Tadeusz Krysiuk
z dnia 12.11.2020 r. w sprawie budowy sieci gazowej na terenie miasta Lipsk
Odpowiedź
Zapytanie - Tadeusz Krysiuk
z dnia 12.11.2020r. w sprawie sytuacji związanej z przewozami autobusowymi świadczonymi przez PKS "NOVA"
Odpowiedź

Interpelacja - Tadeusz Krysiuk
z dnia 23.09.2020 r. w sprawie remontu nawierzchni chodnika przy ulicy Szkolnej

Odpowiedź

Interpelacja - Aleksander Topolewski
z dnia 06.08.2020 r. w sprawie przyśpieszenia procedury zamiany dróg z powiatem Wołkusz - Lubinowo na drogę Wołkusz - Sołojewszczyzna

Odpowiedź

Interpelacja - Tadeusz Krysiuk
z dnia 27.03.2020 r. w sprawie krótkotrwałych wyłączeń prądu w miejscowości Lipsk i na terenie gminy Lipsk

Odpowiedź

Interpelacja - Tadeusz Krysiuk
z dnia 12.12.2019 r. w sprawie projektowanej sieci gazowej w Lipsku

Odpowiedź

Zapytania - Tadeusz Krysiuk
z dnia 24.06.2019 r. w sprawie gazyfikacji, żwirowni, wywozu nieczystości, linii średniego napięcia, chodnika oraz orkiestry

Odpowiedź

Interpelacja - Marianna Masiejczyk
z dnia 28.03.2019 r. w sprawie przywrócenia do stanu bezpiecznej używalności ulic w mieście Lipsk tj. Ogrodowej, Kasztanowej, Zamiejskiej oraz odcinek łączący ulice Ogrodową i Kasztanową

Odpowiedź

Interpelacja - Kamila Żuk
z dnia 22.03.2019 r. w sprawie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rygałówce

Odpowiedź

Interpelacja - Tadeusz Krysiuk
z dnia 11.03.2019 w sprawie remontu nawierzchni ulicy Żłobikowskiego i budowy chodnika po jednej stronie jezdni

Odpowiedź

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2019-03-26

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2024-07-09

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-03-26

esesja przycisk1.jpg