Strona główna

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700, fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

http://www.lipsk.pl/

Lista aktualności

 • Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 12.10.2017 r.

  2017-10-12 10:37:49

  o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na montażu i użytkowaniu dwupłaszczowego zbiornika o pojemności 5000 litrów przeznaczonego do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego na potrzeby własne Placówki Straży Granicznej w Lipsku na nieruchomości położonej w Lipsku przy ul. Pustej, ozn. nr ewid. 908, w gminie Lipsk, pow. augustowski, woj. podlaskie

 • Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 10.10.2017 r.

  2017-10-11 09:46:49

  o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi w sprawie Nr GTK.6733.3.2017 (Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235B Kurianki – Starożyńce – Bartniki – do dr. Nr 1237B)

 • Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 05.10.2017 r.

  2017-10-05 13:31:26

  o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi w sprawie Nr GTK.6733.5.2017 (Budowa linii napowietrzno-kablowych SN 15kV, słupowych stacji transformatorowych SN/nn (15/0,4kV), budowę linii napowietrzno-kablowych nn 0,4 kV oraz przebudowę przyłączy energetycznych nn 0,4kV w m. Kopczany)

 • Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 28.09.2017 r.

  2017-09-30 07:01:55

  o możliwości zapoznania się z materiałami dowodowymi w sprawie Nr GTK.6733.4.2017 (budowa STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ P4 „AUG4430A” w miejscowości Nowy Lipsk)

 • Informacja o realizowanej inwestycji

  2017-09-25 14:54:34

  W dniu 05 lipca 2017 r. Burmistrz Lipska, z podpisał umowę wykonawcą - P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka, wyżej opisanej inwestycji.

 • Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 15.09.2017 r.

  2017-09-15 11:59:40

  o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.1.2016 z dnia 11.09.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych o całkowitej wysokości turbiny do 50 m i mocy do 0,4 MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 123/4, 123/11, 123/9, 123/8 i nr 123/1 w obrębie 0007 Kopczany, w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-05-10

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-04-22