Strona główna

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700, fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

http://www.lipsk.pl/

Lista aktualności

 • Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 24.07.2017r.

  2017-07-25 08:12:01

  o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych o całkowitej wysokości turbiny do 50 m i mocy do 0,4 MW każda wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną

 • Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 02.06.2017 r.

  2017-06-05 07:35:21


  o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GTK.6733.3.2017 z dnia 02.06.2017 r.

  Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 • Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 11.05.2017 r.

  2017-05-14 19:15:20


  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

  Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.),

 • Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 08.05.2017

  2017-05-10 11:04:53


  dotyczące budowy turbin wiatrowych we wsi Kopczany - o podjęciu zawieszonego postępowania.

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

 • Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 08 maja 2017 r.

  2017-05-10 10:57:10


  dotyczącej budowy turbin wiatrowych we wsi Kopczany o przystąpieniu do przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

  Działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

 • Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 26.04.2017 r.

  2017-04-28 16:57:06


  o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.2.2017 z dnia 26.04.2017 r. dot. fotowoltaiki w miejscowości Kol. Lipsk

  Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze m.).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2022-08-19

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2022-08-19

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-04-22