Strona główna

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700, fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

http://www.lipsk.pl/

Lista aktualności

 • Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 25.04.2017 r.

  2017-04-26 10:17:33

  o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.1.2017 z dnia 25.04.2017 r. dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w m. Kopczany

 • Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 24.04.2017 r.

  2017-04-26 10:15:23

  o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą budowy dwóch turbin wiatrowych o całkowitej wysokości turbiny do 50 m i mocy do 0,4 MW w miejscowości Kopczany

 • Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 20.04.2017 r.

  2017-04-20 13:50:23


  o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska dot. Przebudowy drogi gminnej Skieblewo-Kurianka.

  Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 38 i art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

 • Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 19.04.2017 r.

  2017-04-20 13:46:44


  o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej w m. Rakowicze i Rygałówka.

  Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 • Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 12.04.2017 r.

  2017-04-20 13:43:27


  o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GTK.6733.2.2017 z dnia 12.04.2017 r.

  Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 • Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 10.04.2017 r.

  2017-04-12 08:02:12


  o możliwości zapoznania się z dokumentacją dot. fotowoltaiki w miejscowości Kol. Lipsk.

  Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze m.).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2022-08-19

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2022-08-19

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-04-22