Zaproszenie do udziału w obradach XVI Sesji Rady Miejskiej w Lipsku

Informuję, że w dniu 29 września 2016 r. o godz. 9.00 w budynku M-GOK w Lipsku, ulica Rynek 23 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Lipsku z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Lipsk, dnia 22 września 2016 r.

Or. 0002.6.2016

Mieszkańcy Gminy

Informuję, że w dniu 29 września 2016 r. o godz. 900 w budynku MGOK w Lipsku, ulica Rynek 23 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Lipsku z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 Proponowany porządek :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwała w sprawie podpisania przez Gminę Lipsk umowy partnerskiej o współpracy z Rejonem Grodzieńskim na Białorusi.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2016 – 2025.
 9. Uchwała w sprawie zapłaty podatków instrumentem płatniczym.
 10. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie przebudowy drogi krajowej Suwałki – Augustów – Białystok.
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 13. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech PIetrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2016-09-23

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2016-09-23