Zaproszenie do udziału w obradach XI Sesji Rady Miejskiej w Lipsku

Lipsk, dnia 18 stycznia 2016 r.

 

Or. 0002.1.2016                      


Mieszkańcy Gminy

Informuję, że w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 900 w budynku MGOK w Lipsku, ulica Rynek 23 odbędzie się

XI sesja Rady Miejskiej w Lipsku

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

                                                                                                

Proponowany porządek :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Zmiana uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis;
 7. Uchwała w sprawie inkasa podatku  od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 8. Uchwała udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania „Przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej  Nr 2569B ul.  Kościelna        w Lipsku  - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc.  330 mb”
 9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 10. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.
 11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.
 12. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipsk.
 13. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2015 r.
 14. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2016 r.
 15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku.
 16. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2016  r.
 17. Uchwalenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.
 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Lipska porozumienia z Zarządem Powiatu Augustowskiego o przejęciu przez Gminę Lipsk zadań Powiatu Augustowskiego w zakresie zarządzania częścią dróg powiatowych Nr 1234B i Nr 1235 B w obrębie skrzyżowań z drogą gminną Nr G102751 na terenie gminy Lipsk.
 19. Uchwała w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Nr NK-II.4131.161.2015.DM.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2016-01-24

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2016-01-24

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2016-01-24