Wybory Samorządowe 2014

Strona Państwowej Komisji Wyborczej

 

27.10.2014 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku z dn. 23 października 2014r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Lipska czytaj dalej

27.10.2014 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku z dn. 23 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Lipsku czytaj dalej

23.10.2014 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 23 października 2014r. o wynikach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Lipsku czytaj dalej

23.10.2014 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych:

  1. Nr 1 w Lipsku czytaj dalej
  2. Nr 2 w Bartnikach czytaj dalej
  3. Nr 3 w Rygałówce czytaj dalej
  4. Nr 4 w Lipsku czytaj dalej

23.10.2014 Uchwała Nr V/5/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 23 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych czytaj dalej

22.10.2014 Informacja o umieszczaniu urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na urządzeniach technicznych, tj. słupach, skrzynkach i szafach telekomunikacyjnych czytaj dalej

21.10.2014 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 21 października 2014r. o publicznym losowaniu numerów list kandydatów zarejestrrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Lipsku czytaj dalej

17.10.2014 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 17 października 2014r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych czytaj dalej

25.09.2014 Informacja o składzie miejskiej komisji wyborczej w Lipsku czytaj dalej

25.09.2014 Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 25 września 2014r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. czytaj dalej

29.08.2014 Zarządzenie 329/14 Burmistrza Lipska w sprawie wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. czytaj dalej

29.08.2014 Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 28 sierpnia 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej komisji Wyborczej w Lipsku w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopad 2014 r. czytaj dalej

29.08.2014 Wybory samorządowe 2014 - serwis aktualności Państwowej Komisji Wyborczej czytaj dalej

29.08.2014 Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. czytaj dalej

 

29.08.2014 Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. czytaj dalej

29.08.2014 Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. czytaj dalej

29.08.2014 Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m. st. Warszawy, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. czytaj dalej

29.08.2014 Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. czytaj dalej

29.08.2014 Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów czytaj dalej

29.08.2014 Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych czytaj dalej

29.08.2014 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast czytaj dalej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2014-09-01

Data modyfikacji: 2015-04-24

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2014-09-01