Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023

13.10.2023 POSTANOWIENIE NR 132/2023 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Lipsk czytaj więcej

05.10.2023 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości - wybór przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych czytaj więcej

05.10.2023 BEZPŁATNY GMINNY PRZEWÓZ PASAŻERSKI DLA WYBORCÓW W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R. - Trasa dla obwodu głosowania Nr 4 i 5 czytaj więcej

29.09.2023 BEZPŁATNY GMINNY PRZEWÓZ PASAŻERSKI DLA WYBORCÓW W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R. czytaj więcej

26.09.2023 POSTANOWIENIE NR 103/2023 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. czytaj dalej

25.09.2023 POSTANOWIENIE NR 102/2023 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. czytaj dalej

15.09.2023 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Suwałkach - dodatkowe zgłoszenia kandydatów na członków oraz losowania czytaj dalej

13.09.2023 OBWIESZCZENIE Burmistrza Lipska z dnia 13 września 2023 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Lipska podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. czytaj więcej

01.09.2023 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy czytaj więcej

28.08.2023 POSTANOWIENIE NR 91/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Lipsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych czytaj więcej

21.08.2023 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. czytaj więcej

17.08.2023 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej czytaj więcej

11.08.2023 ZARZĄDZENIE NR 632/23 BURMISTRZA LIPSKA z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. czytaj więcej

09.08.2023 Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w związku z wdrażaniem Centralnego Rejestru Wyborców ujawniły się nieprawidłowości w prowadzonych dotychczas przez gminy rejestrach wyborców, polegające m.in. na tym, że część wyborców, którzy zostali ujęci w rejestrze wyborców na swój wniosek, a następnie zameldowali się na pobyt stały, nie zostali w konsekwencji tej czynności ujęci z urzędu w rejestrze wyborców pod adresem zameldowania na pobyt stały czytaj więcej

31.05.2023 Postanowienie Nr 68/2023 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Lipsk na stałe obwody głosowania czytaj więcej

08.05.2023 Postanowienie Nr 31/2023 Komisarza Wyborczego w Suwałkach  z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Lipsk do stanu faktycznego czytaj więcej

08.05.2023 Załącznik do postanowienia Nr 31/2023 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2023 r. czytaj więcej

08.05.2023 Postanowienie Nr 7/2023 Komisarza Wyborczego w Suwałkach  z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Lipsk na stałe obwody głosowanie, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych czytaj więcej

08.05.2023 Załącznik do postanowienia Nr 7/2023 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 26 kwietnia 2023 r. czytaj więcej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Skokowska

Data wytworzenia: 2023-05-08

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2023-10-13

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2023-05-08