Referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji

Informacje Komisarza Wyborczego w Suwałkach dotyczące referendum.

 

Referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji

  1. Postanowienie Nr 20/2013 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 25 września 2013 r. o przeprowadzeniu referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji.

  2. Informacja o uprawnieniach przysługującym osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum powiatowym w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 17 listopada 2013 r.  ►Informacja o uprawnieniach - WZÓR.

  3. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Lipska z dnia 8 października 2013 r. o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie obwodowej komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych utworzonych dla przeprowadzenia referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 17 listopada 2013 r.

  4. POSTANOWIENIE Nr 24 /2013 KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH z dnia 25 października 2013 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum powiatowym w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 17 listopada 2013 r.

  5. INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM Obwodowych Komisji Wyborczych do Spraw Referendum w Lipsku, do przeprowadzenia referendum powiatowego, zarządzonego na dzień 17 listopada 2013 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2013-10-15

Data modyfikacji: 2015-04-24

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2013-10-15