URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

Doręczanie dokumentów elektronicznych

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

do Urzędu Miejskiego w Lipsku

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Urzędzie Miejskim w Lipsku uruchomiona została w elektroniczna skrzynka podawcza.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:  gmina@lipsk.pl

 

Akceptowane struktury dokumentów elektronicznych:

 

Akceptowane dokumenty dostarczone elektronicznie - Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766).

PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE I SZYFRUJĄCE UMOŻLIWIAJĄCE WYMIANĘ DANYCH Z INNYMI SYSTEMAMI TELEINFORMATYCZNYMI UŻYWANYMI DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

 

 

Lp.

 

Nazwa skrócona protokołu oraz jego wersja

 

 

Oryginalna pełna nazwa protokołu

 

 

Opis protokołu

 

 

Organizacja określająca normę lub standard

 

Nazwa normy, standardu lub dokumentu normalizacyjnego albo standaryzacyjnego

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1.

 

Do wymiany danych z systemami teleinformatycznymi stosuje się co najmniej jeden z następujących protokołów:

 

1.1

 

IP

wersja 4

 

Internet Protocol

 

Protokół komunikacyjny dla Internetu

 

IETF

 

RFC 0791

 

1.2

 

TCP

 

Transmission Control Protocol

 

Strumieniowy protokół komunikacyjny

 

IETF

 

RFC 0793

 

1.3

 

UDP

 

User Datagram Protocol

 

Datagramowy protokół użytkownika

 

IETF

 

RFC 0768

 

1.4

 

ICMP

 

Internet Control Message Protocol

 

Protokół komunikatów kontrolnych Internetu

 

IETF

 

RFC 0792

 

1.5

 

HTTP

wersja 1.1

 

Hypertext Transfer Protocol

 

Protokół komunikacyjny sieci WWW

 

IETF

 

RFC 2616

 

2.

 

Do wymiany danych z systemami teleinformatycznymi prowadzonej w formie komunikacji pomiędzy klientem i serwerem poczty elektronicznej stosuje się co najmniej jeden z następujących protokołów:

 

2.1

 

SMTP/MIME

 

Simple Mail Transfer Protocol/ Multi-Purpose Internet Mail Extensions

 

Protokoły komunikacyjne wysyłania poczty elektronicznej

 

IETF

 

RFC 2045

RFC 2046

RFC 2047

RFC 2048

RFC 2049

RFC 2231

RFC 2646

RFC 2821

RFC 2822

RFC 3023

 

2.2

 

POP3

 

Post Office Protocol

 

Protokół odbioru wiadomości poczty elektronicznej

 

IETF

 

RFC 1939

RFC 1957

RFC 2449

 

2.3

 

IMAP

 

Internet Message Access Protocol

 

Protokół odbioru wiadomości poczty elektronicznej

 

IETF

 

RFC 2342

RFC 2971

RFC 3501

RFC 3502

RFC 3503

 

3.

 

Do szyfrowania wymiany danych z systemami teleinformatycznymi stosuje się co najmniej jeden z następujących protokołów:

 

3.1

 

SSL

wersja 3/TLS

 

Secure Sockets Layer / Transport Layer Security

 

Protokół szyfrujący dla sieci WWW

 

IETF

 

RFC 2246

 

3.2

 

S/MIME

wersja 3

 

Secure Multi-Purpose Internet Mail Extensions

 

Protokół szyfrujący dla poczty elektronicznej

 

IETF

 

RFC 2631

RFC 2632

RFC 2633

RFC 3369

 

4.

 

Do wymiany danych z systemami teleinformatycznymi w zakresie innych usług sieciowych stosuje się co najmniej jeden z następujących protokołów:

 

4.1

 

DNS

 

Domain Name System

 

Protokół komunikacyjny odpowiedzialny za odnajdywanie, informacji o adresach IP

 

IETF

 

RFC 1035

 

4.2

 

FTP

 

File Transfer Protocol

 

Protokół przesyłania plików

 

IETF

 

RFC 959

 

4.3

 

SOAP

wersja 1.2

 

Simple Object Access Protocol

 

Protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów

 

W3C

 

 

 

4.4

 

WSDL

wersja 1.1

 

Web Services Description Language

 

Język opisu usług sieciowych

 

W3C

 

 

 

             

 

 

FORMATY DANYCH ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘP DO ZASOBÓW INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH UŻYWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

 

 

Lp.

 

Nazwa skrócona standardu oraz jego wersja

 

 

Oryginalna pełna nazwa standardu

 

 

Opis standardu

 

 

Organizacja określająca normę lub standard

 

Nazwa normy, standardu lub dokumentu normalizacyjnego albo standaryzacyjnego

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

A.

 

Do przetworzenia informacji na dane w układzie bitowym stosuje się następujące formaty danych:

 

1.

 

Do kodowania i szyfrowania informacji stosuje się następujące formaty danych:

 

1.1

 

Unicode UTF-8 wersja 3.0

 

Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS), UCS transformation format UTF-8

 

Standard kodowania znaków umożliwiający w zamierzeniu zapisanie wszystkich pism używanych na świecie

 

ISO

 

ISO 10646-1:2000

 

1.2

 

XMLsig

 

XML-Signature Syntax and Processing

 

Podpis elektroniczny dokumentów w formacie XML

 

W3C

 

 

 

1.3

 

XMLenc

 

XML Encryption Syntax and Processing

 

Szyfrowanie dokumentów elektronicznych w formacie XML

 

W3C

 

 

 

2.

 

Do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych, umożliwiających ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów:

 

2.1

 

.txt

 

 

 

Dokumenty w postaci czystego (niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 jako pliki typu .txt

 

 

 

 

 

2.2

 

.rtf

wersja 1.6

 

Rich Text Format Specification

 

Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .rtf

 

Microsoft Corp.

 

 

 

2.3

 

.pdf wersja 1.4

 

Portable Document Format

 

Dokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu .pdf w wersji 5 przeglądarki Adobe Reader - standard obowiązuje wyłącznie dla odczytu dokumentu

 

Adobe Systems Inc.

 

 

 

2.4

 

.doc

 

 

 

Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .doc -standard obowiązuje wyłącznie dla odczytu dokumentu

 

Microsoft Corp.

 

 

 

2.5

 

Open Document wersja 1.0

 

Open Document Format for Office Application

 

Otwarty format dokumentów aplikacji biurowych

 

OASIS

 

 

 

3.

 

Do danych zawierających informację graficzną stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

 

3.1

 

.jpg (.jpeg)

 

Digital compression and coding of continuous-tone still images

 

Pliki typu .jpg (Joint Photographic Experts Group)

 

ISO

 

ISO 10918

 

3.2

 

.gif wersja 98a

 

Graphics Interchange Format

 

Pliki typu .gif

 

CompuServe Inc.

 

 

 

3.3

 

.tif (.tiff)

 

Tagged Image File Format

 

Pliki typu .tif

 

Adobe Systems Inc.

 

 

 

3.4

 

.png

 

Portable Network Graphics

 

Plik typu .png

 

ISO

 

ISO/IEC 15948:2003

 

3.5

 

.svg

 

Scalable Vector Graphics

 

Grafika wektorowa

 

W3C

 

 

 

4.

 

Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

 

4.1

 

.zip

 

ZIP file format

 

Format kompresji plików

 

PKWARE

Inc.

 

 

 

4.2

 

.tar

 

Tape Archiver

 

Format archiwizacji plików (używane zwykle wraz z

.gz)

 

FSF

 

 

 

4.3

 

.gz (.gzip)

 

GZIP file format

 

Format kompresji plików

 

IETF

 

RFC 1952

 

4.4

 

.rar

 

RAR file format

 

Format kompresji plików

 

RarSoft

 

 

 

5.

 

Do tworzenia i modyfikacji stron WWW stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

 

5.1

 

HTML

wersja 4.01

 

Hypertext Markup Language

 

Standard języka znaczników formatujących strony WWW

 

W3C

 

 

 

5.2

 

XHTML

wersja 1.0

 

Extensible Hypertext Markup Language

 

Standard języka znaczników formatujących strony WWW

 

W3C

 

 

 

5.3

 

HTML

wersja 3.2

 

Hypertext Markup Language

 

Standard języka znaczników formatujących strony WWW wykorzystywany w zakresie prezentacji informacji w komputerach kieszonkowych (PDA)

 

W3C

 

 

 

5.4

 

CSS

 

Cascading Style Sheets

 

Kaskadowy Arkusz Stylu

 

W3C

 

 

 

5.5

 

WAP

 

Wireless Application Protocol

 

Standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe, pagery oraz inne terminale cyfrowe

 

OMA

 

 

 

B.

 

Do określenia układu informacji w dokumencie elektronicznym stosuje się następujące formaty danych:

 

1.

 

Do definiowania układu informacji polegającego na określeniu elementów informacyjnych oraz powiązań między nimi stosuje się następujące formaty danych:

 

1.1

 

XML

 

Extensible Markup Language

 

Standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w formie elektronicznej

 

W3C

 

 

 

1.2

 

XSD

(schemat XML)

 

 

 

Standard opisu definicji struktury dokumentów zapisanych w formacie XML

 

W3C

 

 

 

1.3

 

GML

 

Geography Markup Language

 

Język Znaczników Geograficznych

 

OGC

 

 

 

2.

 

Do przetwarzania dokumentów zapisanych w formacie XML stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

 

2.1

 

XSL

 

Extensible Stylesheet Language

 

Język formatowania danych XML

 

W3C

 

 

 

2.2

 

XSLT

 

Extensible Stylesheet Language Transformation

 

Język formatowania danych XML

 

W3C

 

 

 

 

 

Objaśnienia skrótów nazw organizacji z kol. 5:

FSF - Free Software Foundation

IETF - Internet Engineering Task Force

ISO - International Standardization Organization

OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards

OGC - Open Geospatial Consortium Inc.

OMA - Open Mobile Alliance

W3C - World Wide Web Consortium

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2019-03-25

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-03-25

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-03-25