Obowiązujące przepisy

  • Wymagania jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych czytaj dalej
  • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipsk czytaj dalej
  • Górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych czytaj dalej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2007-09-06

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2007-09-06

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2007-09-06