Projekty uchwał na II Sesję Rady Miejskiej w Lipsku

Załączniki do treści

 • Projekt 1 (PDF, 329,5 KB)

  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

 • Projekt 10 (PDF, 115,63 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipsk

 • Projekt 11 (PDF, 267,57 KB)

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2018 – 2030

 • Projekt 12 (PDF, 550,89 KB)

  w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021

 • Projekt 13 (PDF, 619,65 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 • Projekt 2 (PDF, 303,46 KB)

  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

 • Projekt 3 (PDF, 203,93 KB)

  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji gospodarki i środowiska Rady Miejskiej w Lipsku

 • Projekt 4 (PDF, 203,85 KB)

  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji kultury, oświaty i spraw społecznych Rady Miejskiej w Lipsku

 • Projekt 5 (PDF, 204,72 KB)

  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji finansów i planowania Rady Miejskiej w Lipsku

 • Projekt 6 (PDF, 202,86 KB)

  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lipsku

 • Projekt 7 (PDF, 201,92 KB)

  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lipsku na 2019 r.

 • Projekt 8 (PDF, 302,29 KB)

  w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2019

 • Projekt 9 (PDF, 205,61 KB)

  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2018-12-08

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2018-12-11

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2018-12-08