Projekty uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej w Lipsku

Załączniki do treści

 • Projekt1.pdf (PDF, 296,76 KB)

  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

 • Projekt2.pdf (PDF, 299,18 KB)

  w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • Projekt3.pdf (PDF, 192,09 KB)

  w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów

 • Projekt4.pdf (PDF, 309,56 KB)

  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipsk w 2019 r.

 • Projekt5.pdf (PDF, 193,07 KB)

  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku

 • Projekt6.pdf (PDF, 450,78 KB)

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2019 – 2030

 • Projekt7.pdf (PDF, 899,71 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magiera

Data wytworzenia: 2019-03-20

Wprowadzający: Rafał Magiera

Data modyfikacji: 2019-03-20

Opublikował: Rafał Magiera

Data publikacji: 2019-03-20