Projekty uchwał na VI Sesję Rady Miejskiej w Lipsku

Załączniki do treści

 • Projekt 1 (PDF, 175,54 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

 • Projekt 10 (DOC, 512,5 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 • Projekt 2 (DOC, 110,5 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2015 – 2020

 • Projekt 3 (PDF, 192,13 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie upoważnienia Burmistrza Lipska do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy Nr 00006-6921-UM1000015/15, zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno

 • Projekt 4 (PDF, 182,88 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lipsk za 2014 rok

 • Projekt 5 (PDF, 180,75 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku za rok 2014.

 • Projekt 6 (PDF, 97,23 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku

 • Projekt 7 (PDF, 109,56 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipsku

 • Projekt 8 (PDF, 195,68 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Gminę Lipsk dla Stowarzyszenia Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 586, położonej przy ul. Rynek 2 w Lipsku

 • Projekt 9 (PDF, 185,1 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2015-06-15

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2015-06-15

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2015-06-15