Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Lipsku

Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Lipsku na dzień 4 czerwca 2018 r. Otwarcie sesji odbędzie się o godz. 11.00. Rada Miejska obradować będzie w budynku M-GOK w Lipsku, ulica Rynek 23

Załączniki do treści

 • Projekt 1 (PDF, 644,73 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 • Projekt 10 (PDF, 202,46 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lipska

 • Projekt 11 (PDF, 193,38 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lipsk za 2017 rok

 • Projekt 12 (PDF, 206,49 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • Projekt 13 (PDF, 209,14 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/216/18 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipsk w 2018 roku

 • Projekt 2 (PDF, 194,53 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipska

 • Projekt 3 (PDF, 203,75 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

 • Projekt 4 (PDF, 206,65 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartnikach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • Projekt 5 (PDF, 206,85 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie powołania Komisji kultury, oświaty i spraw społecznych Rady Miejskiej w Lipsku, ustalenia zakresu działania i składu osobowego

 • Projekt 6 (PDF, 206,21 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku

 • Projekt 7 (PDF, 212,44 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/207/18 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipsk

 • Projekt 8 (PDF, 207,5 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rygałówce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • Projekt 9 (PDF, 204,49 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku za rok 2017

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2018-05-28

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2018-05-28

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2018-05-28