Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w Lipsku

  Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w Lipsku na dzień 15 listopada 2018 r. Otwarcie sesji odbędzie się o godz. 9:00. Rada Miejska obradować będzie w budynku M-GOK w Lipsku, ulica Rynek 23.

Załączniki do treści

 • Projekt 1 (PDF, 405,65 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty przez mieszkańców Gminy Lipsk

 • Projekt 2 (PDF, 209,69 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.

 • Projekt 3 (PDF, 200,54 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu

 • Projekt 4 (PDF, 320,29 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019

 • Projekt 5 (PDF, 197,57 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmiany uchwały w spawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówna terenie gminy Lipsk

 • Projekt 6 (PDF, 211,82 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipsk

 • Projekt 7 (PDF, 628,18 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miiejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magiera

Data wytworzenia: 2018-11-07

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2018-11-07

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2018-11-07