Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Lipsku

Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Lipsku na dzień 15 listopada 2017 r. Otwarcie sesji odbędzie się o godz. 9.00. Rada Miejska obradować będzie w budynku M-GOK w Lipsku, ulica Rynek 23.

Załączniki do treści

 • Projekt 1 (PDF, 509,27 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie sprawie nadania nazwy ulicy w Lipsku

 • Projekt 10 (PDF, 197,69 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku

 • Projekt 11 (PDF, 742,63 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 • Projekt 2 (PDF, 192,47 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu

 • Projekt 3 (PDF, 322,41 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018

 • Projekt 4 (PDF, 190,93 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bartnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bartnikach

 • Projekt 5 (PDF, 189,52 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Anastazji Milewskiej w Lipsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Anastazji Milewskiej w Lipsku

 • Projekt 6 (PDF, 191,45 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rygałówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rygałówce

 • Projekt 7 (PDF, 314,16 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk

 • Projekt 8 (PDF, 204,42 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • Projekt 9 (PDF, 196,12 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/170/17 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-11-08

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-11-08

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-11-08