Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Lipsku

Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Lipsku na dzień 30 sierpnia 2017 r. Otwarcie sesji odbędzie się o godz. 9.00. Rada Miejska obradować będzie w budynku M-GOK w Lipsku, ulica Rynek 23.

Załączniki do treści

 • Projekt 1 (PDF, 202,39 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

 • Projekt 2 (PDF, 205,32 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Lipsk dwóch działek - części niezabudowanych nieruchomości, oznaczonych nr ewidencyjnymi 20 i 22 o powierzchniach 670 m² każda, położonych w obrębie wsi Kurianka w gminie Lipsk

 • Projekt 3 (PDF, 208,05 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Augustów w zakresie objęcia mieszkańców Miasta Augustowa opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuriance

 • Projekt 4 (PDF, 197,53 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu

 • Projekt 5 (PDF, 197,39 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/141/17 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie

 • Projekt 6 (PDF, 190,57 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmiany uchwały Nr IX/54/15 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

 • Projekt 7 (PDF, 464,32 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2017 – 2025

 • Projekt 8 (PDF, 838,91 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-08-23

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-08-23

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-08-23