Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Lipsku

Zapraszamy do zapoznania się z projektami uchwał, przedłożonymi pod obrady XV sesji Rady Miejskiej w Lipsku, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2016 r. o godz. 9.00 w budynku M-GOK w Lipsku.

Załączniki do treści

 • Projekt 1.pdf (PDF, 709,56 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

 • Projekt 2.pdf (PDF, 202,54 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie upoważnienia Burmistrza Lipska do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy Nr 00082-65151-UM1000007/16, która została zawarta z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020

 • Projekt 3.pdf (PDF, 195,73 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Augustowskiego

 • Projekt 4.pdf (PDF, 315,49 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe

 • Projekt 5.pdf (PDF, 214,84 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie upoważnienia Burmistrza Lipska do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy Nr 00082-65151-UM1000007/16, która została zawarta z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2016-08-25

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2016-08-22