Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Lipsku

Zapraszamy do zapoznania się projektami uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Lipsku, która odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r.

Załączniki do treści

 • Projekt 1.pdf (PDF, 194,36 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • Projekt 2.pdf (PDF, 199,25 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji kultury, oświaty i spraw społecznych Rady Miejskiej w Lipsku, ustalenia zakresu działania i składu osobowego

 • Projekt 3.pdf (PDF, 311,46 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipsk w 2017 roku

 • Projekt 4.pdf (PDF, 207,77 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipsk

 • Projekt 5.pdf (PDF, 215,54 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

 • Projekt 6.pdf (PDF, 168,31 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

 • Projekt 7.pdf (PDF, 205,27 KB) Podgląd załącznika

  zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, jak również trybu ich pobierania

 • Projekt 8.pdf (PDF, 632,94 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-02-08

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-02-08