Projekty uchwał na XI Sesję Rady Miejskiej w Lipsku

Załączniki do treści

 • Projekt 1 (PDF, 275,9 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • Projekt 10 (PDF, 260 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Nr NK-II.4131.161.2015.DM

 • Projekt 2 (PDF, 201,05 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania „Przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej Nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb”

 • Projekt 3 (PDF, 191,78 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie

 • Projekt 4 (PDF, 386,51 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2016

 • Projekt 5 (PDF, 195,74 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lipsku na 2016 r.

 • Projekt 6 (PDF, 199,58 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmiany uchwały Nr X/62/15 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • Projekt 7 (PDF, 214,44 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Lipska porozumienia z Zarządem Powiatu Augustowskiego o przejęciu przez Gminę Lipsk zadań Powiatu Augustowskiego w zakresie zarządzania częścią dróg powiatowych Nr 1234B i Nr 1235 B w obrębie skrzyżow

 • Projekt 8 (PDF, 673,09 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018

 • Projekt 9 (PDF, 192,17 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2016-01-24

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2016-01-24

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2016-01-24