Projekty uchwał na V Sesję Rady Miejskiej w Lipsku

Załączniki do treści

 • Projekt 1 (PDF, 181,12 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nioznaczony części działki oznacz. nr geod. 726, położonej w obrębie miasta Lipsk przy ul. Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Lipsk

 • Projekt 10 (DOC, 525,5 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 • Projekt 2 (PDF, 171,02 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku

 • Projekt 3 (PDF, 174,9 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości do korzystania Sołectwu Jałowo

 • Projekt 4 (PDF, 187,5 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 • Projekt 5 (PDF, 171,43 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie

 • Projekt 6 (PDF, 168,69 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu

 • Projekt 7 (PDF, 214,85 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipsk w 2015 roku

 • Projekt 8 (PDF, 102,24 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie objęcia 82 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym

 • Projekt 9 (PDF, 182,95 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2015-03-23

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2015-03-23

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2015-03-23