Komisje Rady Miejskiej w Lipsku - kadencja 2014 - 2018

 

Komisja finansów i planowania

Lp.

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

1.

Tadeusz Krysiuk

Przewodniczący

2.

Borodziuk Beata

Zastępca Przewodniczącego

3.

Aleksander Topolewski

członek

4.

Antoni Trochimowicz

członek

5.

Andrzej Lisowski

członek

6.

Jan Krysiuk

członek

 

Komisji Gospodarki i Środowiska 

Lp.

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

1.

Krysztopik Jerzy

Przewodniczący

2.

Topolewski Aleksander

Zastępca
Przewodniczącego

3.

Pietrewicz Antoni

członek

4.

Trochimowicz Antoni

członek

5.

Hećman Lech

członek

6.

Kuc Wiesław

członek

7.

Lisowski Andrzej

członek

8.

Danilczyk Zenon

członek

 

Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych

Lp.

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

1.

Rokita Mariusz

Przewodniczący

2.

Bielawski Janusz

Zastępca Przewodniczącego

3.

Borodziuk Beata

członek

4.

Krysiuk Jan

członek

5.

Krysztopik Jerzy

członek

 

Komisja Rewizyjna

 

Lp.

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

1.

Bielawski Janusz

Przewodniczący

2.

Krysiuk Tadeusz

Zastępca Przewodniczącego

3.

Leszkowicz Tomasz

Członek

4.

Rokita Mariusz

Członek

5.

Pietrewicz Antoni

Członek

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2015-02-03

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-03-10

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2015-02-03