XIV Sesja Rady Miejskiej w Lipsku

Dnia 20 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 odbędą się obrady XIV Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał.

Mając na względzie występujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii związany z koronawirusem SARS-COV-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 oraz wynikającymi z tego ograniczeniami, apeluję do osób zainteresowanych przebiegiem sesji o oglądanie i wysłuchanie obrad Rady Miejskiej w Lipsku za pośrednictwem transmisji internetowej na stronie www.lipsk.pl

           Proponowany porządek:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
 4. Pisemne interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rygałówce wraz z oddziałem przedszkolnym.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lipsk publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 9. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Krysiuk

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Makarewicz

Data wytworzenia: 2020-04-16

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2020-04-16

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2020-04-16