XII Sesja Rady MIejskiej w Lipsku

Dnia 12 lutego 2020 r. o godz. 9:00 odbędą się obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał.

 Proponowany porządek:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
 4. Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rygałówce wraz z oddziałem przedszkolnym.
 7. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipsk oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 r.
 8. Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.
 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego dotyczącej płatności bezgotówkowych.
 10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku.
 11. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz  Krysiuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Makarewicz

Data wytworzenia: 2020-02-06

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2020-02-06

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2020-02-06