Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy, które przy znakowaniu spraw posługują się symbolami:

 • Burmistrz
 • Referat Organizacyjny
  1. Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy,
  2. Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, informacji oświatowej, kształcenia młodocianych i in.,
  3. Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych, stypendium szkolnego,
  4. Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty.
 • Referat Finansów
  1. Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy,
  2. Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej,
  3. Stanowisko pracy ds. obsługi kasowej, rozliczeń Vat, likwidatury,
  4. Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej,
  5. Stanowisko ds. wymiaru podatków,
  6. Stanowisko ds. płac.
 • Urząd Stanu Cywilnego:
      1.   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich,
 • Referat Spraw Obywatelskich
      1.   Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności,
 • Referat Inwestycji, Gruntów, Ochrony Środowiska i Rozwoju:
      1.   Kierownik Referatu - inwestycje, planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem,
      2.   Stanowisko ds. ochrony środowiska, projektów, organizacji, promocji,
      3.   Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej,
      4.   Stanowisko ds. budowlanych, remontowych i mieszkaniowych.
 • Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki gruntami
 • Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, p. poż.
 • Radca prawny - zatrudnienie na umowę zlecenie
 • Stanowisko ds. informatyzacji

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miiejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2007-06-07

Data modyfikacji: 2008-09-17

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2007-06-07