Uchwały sesji XXXI

Załączniki do treści

 • XXXI.231.09 (PDF, 2,24 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • XXXI.232.09 (DOC, 52,5 KB)

  w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2010.

 • XXXI.233.09 (PDF, 114,02 KB)

  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przezGminę Lipsk.

 • XXXI.234.09 (DOC, 38,5 KB)

  w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

 • XXXI.235.09 (DOC, 39 KB)

  w sprawie upoważnienia Burmistrza Lipska do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr 00005-6921-UM1000006/09, zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno

 • XXXI.236.09 (PDF, 214,06 KB)

  w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku.

 • XXXI.237.09 (PDF, 58,06 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bartniki.

 • XXXI.238.09 (PDF, 107,26 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kol. Bartniki.

 • XXXI.239.09 (PDF, 58,09 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dolinczany Nowe.

 • XXXI.240.09 (PDF, 58,07 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dolinczany Stare.

 • XXXI.241.09 (PDF, 58,07 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dulkowszczyzna.

 • XXXI.242.09 (PDF, 107,25 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jaczniki.

 • XXXI.243.09 (PDF, 58,06 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jałowo.

 • XXXI.244.09 (PDF, 58,06 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jasionowo.

 • XXXI.245.09 (PDF, 58,04 KB)

  zmiany Statutu Sołectwa Kol. Lipsk.

 • XXXI.246.09 (PDF, 58,02 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kopczany.

 • XXXI.247.09 (PDF, 58,05 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krasne.

 • XXXI.248.09 (PDF, 58,06 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kurianka.

 • XXXI.249.09 (PDF, 58,07 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lichosielce.

 • XXXI.250.09 (PDF, 58,06 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lubinowo.

 • XXXI.251.09 (PDF, 58,05 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lipszczany.

 • XXXI.252.09 (PDF, 58,82 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowe Leśne Bohatery.

 • XXXI.253.09 (PDF, 58,07 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowy Lipsk.

 • XXXI.254.09 (PDF, 58,7 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowy Rogożyn.

 • XXXI.255.09 (PDF, 58,08 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Podwołkuszne.

 • XXXI.256.09 (PDF, 107,25 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rakowicze.

 • XXXI.257.09 (PDF, 58,68 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rogożynek.

 • XXXI.258.09 (PDF, 59,68 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rygałówka.

 • XXXI.259.09 (PDF, 60,26 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Siółko.

 • XXXI.260.09 (PDF, 58,07 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Skieblewo.

 • XXXI.261.09 (PDF, 108,49 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Stare Leśne Bohatery.

 • XXXI.262.09 (PDF, 59,3 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Starożyńce.

 • XXXI.263.09 (PDF, 58,7 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Stary Rogożyn.

 • XXXI.264.09 (PDF, 58,08 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wołkusz.

 • XXXI.265.09 (PDF, 58,68 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wyżarne.

 • XXXI.266.09 (PDF, 58,49 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żabickie.

 • XXXI.267.09 (DOC, 72,5 KB)

  w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza.

 • XXXI.268.09 (DOC, 24,5 KB)

  w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy w celu budowy dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na obszarze gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka i Sztabin.

 • XXXI.269.09 (PDF, 79,53 KB)

  w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwol

 • XXXI.270.09 (PDF, 74,16 KB)

  w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowiska i spalarni z

 • XXXI.271.09 (DOC, 40,5 KB)

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony do 10 lat na wynajem budynku gospodarczego, usytuowanego na działce oznaczonej nr geodezyjnym 428, położonej w obrębie miasta Lipsk przy ul. Kościelnej 3, stanowiącej własność Gminy Lipsk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2010-02-05

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2010-12-31

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2010-02-05