Uchwały sesji X

Załączniki do treści

 • UCHWAŁA NR X/62/15 (PDF, 313,58 KB)

  w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • UCHWAŁA NR X/63/15 (PDF, 965,59 KB)

  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • UCHWAŁA NR X/64/15 (PDF, 671,3 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 • UCHWAŁA NR X/65/15 (PDF, 421,22 KB)

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2015 – 2025

 • UCHWAŁA NR X/66/15 (PDF, 95,79 KB)

  w sprawie zasad obsługi finansowo-księgowej szkół w Gminie Lipsk

 • UCHWAŁA NR X/67/15 (PDF, 570,29 KB)

  w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

 • UCHWAŁA NR X/68/15 (PDF, 1,43 MB)

  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipsk na lata 2016-2021

 • UCHWAŁA NR X/69/15 (PDF, 167,68 KB)

  w sprawie wytypowania kandydata Rady Miejskiej w Lipsku na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Augustowie na lata 2016 - 2019

 • UCHWAŁA NR X/70/15 (PDF, 418,6 KB)

  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2016 – 2025

 • UCHWAŁA NR X/71/15 (PDF, 719,35 KB)

  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2016

 • UCHWAŁA NR X/72/15 (PDF, 207,09 KB)

  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

 • UCHWAŁA NR X/73/15 (PDF, 177,29 KB)

  w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2016

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2016-01-14

Data modyfikacji: 2016-01-14

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2016-01-14