Uchwały sesji VI

Załączniki do treści

 • UCHWAŁA NR VI/34/15 (PDF, 90,17 KB)

  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Augustowskiego

 • UCHWAŁA NR VI/35/15 (PDF, 742,52 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 • UCHWAŁA NR VI/36/15 (PDF, 263,84 KB)

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2015 – 2020

 • UCHWAŁA NR VI/37/15 (PDF, 95,82 KB)

  w sprawie upoważnienia Burmistrza Lipska do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy Nr 00006-6921-UM1000015/15, zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno

 • UCHWAŁA NR VI/38/15 (PDF, 92,9 KB)

  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku za rok 2014

 • UCHWAŁA NR VI/39/15 (PDF, 87,2 KB)

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lipsk za 2014 rok

 • UCHWAŁA NR VI/40/15 (PDF, 88,05 KB)

  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipska

 • UCHWAŁA NR VI/41/15 (PDF, 92,65 KB)

  w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipsku

 • UCHWAŁA NR VI/42/15 (PDF, 94,47 KB)

  w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku

 • UCHWAŁA NR VI/44/15 (PDF, 94,08 KB)

  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Gminę Lipsk dla Stowarzyszenia Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 586, położonej przy ul. Rynek 2 w Lipsku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2015-07-10

Data modyfikacji: 2015-07-10

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2015-07-10