Uchwały sesji V

Załączniki do treści

 • UCHWAŁA NR V/23/15 (PDF, 93,85 KB)

  w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji finansów i planowania Rady Miejskiej w Lipsku, ustalenia zakresu działania i składu osobowego

 • UCHWAŁA NR V/24/15 (PDF, 88,84 KB)

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu

 • UCHWAŁA NR V/25/15 (PDF, 91,41 KB)

  w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie

 • UCHWAŁA NR V/26/15 (PDF, 92,28 KB)

  w sprawie objęcia 82 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym

 • UCHWAŁA NR V/27/15 (PDF, 763,4 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 • UCHWAŁA NR V/28/15 (PDF, 206,3 KB)

  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipsk w 2015 roku

 • UCHWAŁA NR V/29/15 (PDF, 174,78 KB)

  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku

 • UCHWAŁA NR V/30/15 (PDF, 91,76 KB)

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 • UCHWAŁA NR V/31/15 (PDF, 646,97 KB)

  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nioznaczony części działki oznacz. nr geod. 726, położonej w obrębie miasta Lipsk przy ul. Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Lipsk

 • UCHWAŁA NR V/32/15 (PDF, 91,5 KB)

  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości do korzystania Sołectwu Jałowo

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2015-04-16

Data modyfikacji: 2015-04-16

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2015-04-16