Uchwały sesji IX

Załączniki do treści

 • UCHWAŁA NR IX/51/15 (PDF, 665,99 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 • UCHWAŁA NR IX/52/15 (PDF, 94,38 KB)

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • UCHWAŁA NR IX/53/15 (PDF, 99,42 KB)

  w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 • UCHWAŁA NR IX/54/15 (PDF, 94,33 KB)

  w sprawie opłaty targowej

 • UCHWAŁA NR IX/55/15 (PDF, 984,82 KB)

  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • UCHWAŁA NR IX/56/15 (PDF, 345,5 KB)

  w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • UCHWAŁA NR IX/57/15 (PDF, 94,63 KB)

  w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • UCHWAŁA NR IX/58/15 (PDF, 91,15 KB)

  w sprawie przystąpienia Gminy Lipsk do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański”

 • UCHWAŁA NR IX/59/15 (PDF, 234,64 KB)

  w sprawie programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2016

 • UCHWAŁA NR IX/60/15 (PDF, 1,44 MB)

  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lipsk do roku 2020

 • UCHWAŁA NR IX/61/15 (PDF, 1,62 MB)

  w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Lipsk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2015-11-19

Data modyfikacji: 2015-11-19

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2015-11-19