Uchwały sesji III

Załączniki do treści

 • UCHWAŁA NR III/10/14 (PDF, 810,88 KB)

  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2015

 • UCHWAŁA NR III/11/14 (PDF, 199,9 KB)

  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

 • UCHWAŁA NR III/12/14 (PDF, 172,81 KB)

  w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2015

 • UCHWAŁA NR III/13/14 (PDF, 89,11 KB)

  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lipska

 • UCHWAŁA NR III/14/14 (PDF, 91,69 KB)

  w sprawie zryczałtowanej diety i podróży służbowych Przewodniczącego Rady Miejskiej

 • UCHWAŁA NR III/15/14 (PDF, 171,75 KB)

  w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży oraz zasad ich wypłacania dla radnych

 • UCHWAŁA NR III/16/14 (PDF, 173,77 KB)

  w sprawie zmiany zgłoszonego kandydata Rady Miejskiej w Lipsku na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Augustowie na lata 2014 - 2017

 • UCHWAŁA NR III/17/14 (PDF, 90,81 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipsku

 • UCHWAŁA NR III/7/14 (PDF, 677,4 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 • UCHWAŁA NR III/8/14 (PDF, 417,86 KB)

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2014 – 2020

 • UCHWAŁA NR III/9/14 (PDF, 429,39 KB)

  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2015 – 2020

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2014-12-30

Data modyfikacji: 2014-12-30

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2014-12-30